Web Tabanlı Ödev Takip ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Aydın Kahraman

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SERKAN İZMİRLİ