Yeni Bölgeselleşme Paradigması ve Sanayisizleşme : İzmir Örneği


Öğrenci: Elif Yücebaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ŞERMİN ATAK ÇOBANOĞLU