Çanakkale Muharebelerinde Mayın


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Hüseyin Arabacı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT KARATAŞ