Kuraklık Stresi altındaki iki buğday varyetesinde Rosa canina L. ekstraktının antioksidan aktivite Üzerine etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: GAMZE BALTACIER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR