Çanakkale Muharebelerinde Piyade Tüfekleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Serpil Savaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT KARATAŞ