İminopodand ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Evren TAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MUSTAFA YILDIZ