Bazı patlıcan çeşitlerinin antioksidan savunma sistemi üzerine canavar otu (Phelipanche ramosa L.) parazitinin etkilerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: HÜLYA NUR GÖRKEM

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR