Kuraklık Stresi ve Orobanche crenata Enfeksiyonuna Maruz Bırakılan Kuraklığa Toleransları Farklı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Antioksidan Savunma Yanıtları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: BUŞRA ÇALIK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR