BENZİMİDAZOL TÜREVLERİ İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU ve KATALATİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: DENİZ DİLEK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OSMAN DAYAN