Kurağa Dayanıklı ve Duyarlı İki Mercimek Çeşidinde Biyotik Stresin (Orobanche crenata Forsk.) Neden Olduğu Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: EDA GÜNAY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR