GÜBRE İŞLETİM PLANLAMASINDA UZAKTAN ALGILAMA CBS VE YÜZEY İSTATİSTİĞİ YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: GÜMÜŞÇAY BELDESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: SEFA AKSU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ÜNAL KIZIL