Kamu ve üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişliklerini etkileyen faktörler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Merve YAVAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GÜLNUR AKKAYA