Osmanlı Devletinde Eski Eser Politikası ve Müze-i Hümayunun Kuruluşu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Hüseyin Türkseven

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ALİ SÖNMEZ