Sosyo-Politik Açıdan Millet Dergisi’nde Tarih Algısı(1946-1950)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Sadık Yaşar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT KARATAŞ