Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasınaki lişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Abdullah KIRAY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYTEN AKATAY