Bandırma (Balıkesir) ve Çevresinin Etnobotaniği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: Sinan ONAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İSMET UYSAL