Yeni tür Schiff bazı taç eter ligandlarının sentezi, kompleksleri ve yapılarının incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: Aşkın KİRAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MUSTAFA YILDIZ