Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Karotis-İntima Kalınlığının Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Kadircan Karatoprak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ERSEN KARAKILIÇ