Değer Temelli Hemşirelik Girişimi: Hastanede Hemoliz Olan Kanların Tespit Edilmesi Ve Eğitim Verilerek Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÜLCAN KORKMAZ

Danışman: Gülnur Akkaya