Halkevlerinin Türk Sporunun Gelişimindeki Yeri ve Önemi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Melih Canberk Din

Danışman: MURAT KARATAŞ