Eryngium maritimum L. Bitkisinin Tohum Dormansisinin Kırılması Üzerine Araştırmalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: VİLDAN YILDIZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR