Yetenek yönetiminin hemşirelerin iş doyumu ile örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Duygu Gül

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GÜLNUR AKKAYA