M.Ö. 3ncü Binde Marmara Bölgesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: Filiz Divarcı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ONUR ÖZBEK