2000 Sonrası Türkiye'de e-Devlet Yapılanması ve Uygulamaları: Sağlık Bakanlığı Örneği


Öğrenci: Abdülkadir Zaman

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ŞERMİN ATAK ÇOBANOĞLU