Anilino ve Fenoksi Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Spektroskopik Yöntemler İle İncelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Diğdem ERDENER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MUSTAFA YILDIZ