Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye ve Girişimcilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Fatih Mutlu Özbilen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OSMAN ÇEKİÇ