Fen Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarının Sınıf İçi Öğrenme Çevresinin Fiziksel Özellikleri Kapsamında Gerçekleştirilebilirliğinin İncelenmesi


Öğrenci: Betül Kübra Sarı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AKAN DENİZ YAZGAN