Yüzeyine Grafen Tabanlı Film Kaplanmış Karbon Fiber-Epoksi İleri Kompozitlerin Üretimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Gökhan MUTLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): VOLKAN ESKİZEYBEK