Mağaralardaki Damlataş Sularının Hidrojeokimya ve Klimatoloji Açısından Değerlendirlmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: Tamer Taşdelen

Eş Danışman: ONUR ÖZBEK