OKUL YÖNETİCİLERİNİN DUYGUSAL EMEK VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR İNCELEME


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Ahmet Göç

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OSMAN ÇEKİÇ