Yönetici hemşirelerin liderlik tarzları ile hemşirelerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: Ercan Yazıcı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GÜLNUR AKKAYA