Akademisyen Hemşirelerde Örgütsel Adalet Algıları İle Örgütsel Sinizm Davranışı Arasındaki İlişki


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÜLÇİN YILDIRIM

Danışman: Gülnur Akkaya