Davranışsal Ekonomi Yaklaşımlarının, Turizmde Ürün Satın Alma Davranışları Açısından İncelenmesi


Öğrenci: Merve Aycan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): EKREM TUFAN