Contact

Address Information

  • Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 17200 Ağaköy Biga/Çanakkale

Email Information

Phone Information