Education Information

Education Information

  • 2005 - 2010 Doctorate

    Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı, Turkey

  • 2002 - 2005 Postgraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

  • 1995 - 1999 Undergraduate

    Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey