Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2020 - Continues Research Assistant

    Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri