Education Information

Education Information

  • 2006 - Continues Doctorate

    Marmara University, Institute Of Banking And Insurance, Bankacılık, Turkey

Dissertations

  • 1997 Postgraduate

    İflasın Önceden Tahmin Edilmesinde Finansal Oranların Kullanımı

    Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman