Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Yerelde Merkezileşme Bağlamında Kalkınma Ajansları: Batı Akdeniz, Doğu Anadolu, Fırat ve Güney Marmara Kalkınma Ajansları Örneği

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

 • 2013 Postgraduate

  Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ: Fransa ve Danimarka Ülke Örnekleri Sustainable Development

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English