Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Speech Errors in Teaching of Turkish as a Foreign Language:Bosnia-Herzegovina Sample

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.8, ss.207-220, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anxiety Levels of Students About Speaking Their Mother Tongue and a Foreign Language—A Case From Bosnia-Herzegovina

Journal of Educational Issues, cilt.6, ss.43-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Edebiyatı Öğretiminde Geleneksel Hikâye Anlatıcılığından Medyatik Hikâye Anlatıcılığına: Heredot Cevdet

Turkish Studies - Language and Literature, cilt.15, ss.477-496, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEYİMLERE GÖRE BOŞNAKÇA VE TÜRKÇE HAYVAN ALGISI

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.13, ss.281-293, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Bosna Hersek’te Ana Dili Öğretimi

Turkish Studies (Elektronik), cilt.15, ss.659-668, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recaizade Mahmut Ekrem ve Edebiyat Öğretimi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.15, ss.339-349, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation on the Education of Turkish Language in Australia

International Journal of Progressive Education, cilt.15, ss.16-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim ve Ortaöğretimde Dil Öğretimi Türkiye ve İngiltere Örneği

Yeni Türkiye, cilt.9, ss.1202-1206, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Millî Eğitim Şûraları ve Türkçenin Ana Dil Olarak Öğretimi

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.14, ss.137-144, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1992-2017 YILLARI ARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ İLE YETİŞTİRİLMESİ PLANLANAN İNSAN TİPİ

II. UluslararasıTürk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.731-737

TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİNDE TERİM VE SINIFLANDIRMA SORUNLARI

VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015

Alımlama Estetiği ve Cahit Sıtkı

Doğumunun Yüzüncü Yılında Cahit Sıtkı Tarancı Uluslararası Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010, ss.701-710

Yabancı Kelimelerin Günlük Hayatta Kullanımına İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 19 - 22 Aralık 2012

The Evaluation of Media Literacy Curriculum in Turkey and United Kingdom

14th International Conference Evaluation in Education in The Balkan Countries, Belgrade, Sırbistan, 16 - 18 Haziran 2011, ss.423-428

Turkish Literature Curriculum of Secondary School: A Critical Overview

8th International Conference Hildesheim-IAIMTE, Hildesheim, Almanya, 15 - 17 Haziran 2011, ss.73

Woolf ve Asena’da Feminizm

TOPLUMSAL GELİŞMEDETÜRK VE JAPON KADINININ EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2010, ss.349-359

Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Göre Düzenlenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2008), Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.400-404

Bekir Çobanzade ve Eğitimciliği

I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 03 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

KARAYILAN MASALININ ANALİTİK PSİKOLOJİYE GÖRE İNCELENMESİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar -II Cilt 5, Kıroğlu, Hasan Selim, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.297-310, 2020

YURTDIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE KÜLTÜR

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, ERDOĞAN, Türkan / TEMİZER, Abidin / İNAN, Ruhi, Editör, IVPE, Cetinje, ss.171-185, 2020

AN EVALUATION OF FABLE: BRANKO ĆOPİĆ’S JEŽEVA KUĆICA (HEDGEHOG’S HOUSE)

ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, Babacan, Hasan/ Eraslan, Meriç /Temizer, Abidin, Editör, IVPE, Cetinje, ss.266-276, 2020

Edebiyat Öğretiminde Kullanılan Teori ve Yaklaşımlar

DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ, Çetin, İsmet, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.49-84, 2019

Edebiyat Öğretiminde Kullanılan Teori ve Yaklaşımlar

Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Çetin, İsmet, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.35-73, 2011