Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Soil Seed Bank and Aboveground Vegetation in Grazing Lands of Southern Marmara, Turkey

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.39, no.1, pp.96-106, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Soil chemical differences between pasture types in Southern Marmara, Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, no.8, pp.6483-6493, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The effects of nitrogen fertilization on grain yield and quality in some bread wheat varieties

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.14, no.4, pp.334-340, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier

The Effects of Nitrogen Fertilization on Grain Yield and Quality in Some Bread Wheat Varieties

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.14, no.4, pp.334-340, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.53-57, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen Yem Bitkilerinin Biberin (Capsicum annuum var. annuum) Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.1-6, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Structure of Rangeland Livestock of Çanakkale Province: An Example of Çan District

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.213-218, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kış Merasında Otlatmanın Toprağın Bazı Özelliklerine Etkisi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.101-108, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale İli Mera Hayvancılığının Yapısı: Çan Örneği

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, no.6, pp.213-218, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biçim Yüksekliği ve Sayısının Yulafın Tohum ve Ot Verimine Etkileri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, no.6, pp.261-267, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Plant and Soil Characteristics of Rangelands Improved with Different Methods

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, pp.190-198, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Tohum ve Ot Üretimi Amacıyla Buğday Yetiştiriciliği Üzerine Farklı Biçim Sayısı ve Yüksekliklerinin Etkileri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, no.6, pp.219-225, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal Crop Mixtures on Hay Nutrient Value

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.2, pp.59-70, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Different Herbicides and their Application Seasons on Controlling of Asphodelus aestivus

New Knowledge Journal of Science, vol.7, no.2, pp.105-111, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of the Effects of Different Herbicides and their Doses on Tuber Development of Asphodelus aestivus.

New Knowledge Journal of Science, vol.7, no.2, pp.113-118, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Botanical composition forage yield and quality under different improved

Mediterranean Agricultural Science, vol.31, no.2, pp.141-147, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Biçim Yüksekliği ve Sayısının Arpanın Ot ve Tohum Verimine Etkileri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, no.6, pp.227-234, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.20, pp.121-125, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.20, pp.130-134, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Koruma ve Farklı Yöntemlerle Islah Uygulamalarının Meraların Bitki Örtüsü ve Toprak Tohum Stoklarına Etkileri

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.20, pp.116-120, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Seasonal Variation of the Nutrient Contents of Sarcopoterium spinosum (L.)Spach

Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.00, no.2, pp.90-98, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.] Ot Verimi ve BazıÖzelliklerine Etkisi

Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, vol.4, no.1, pp.79-87, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Meryemana Dikeni [Silybum marianum (L.) Gaertner]’nin Silaj Olarak Kullanım Olanakları

Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, vol.4, no.1, pp.88-94, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECTS OF DIFFERENT DOSES AND TYPES OF FERTILIZERS ON GRAZING TIME AND RANGELAND QUALITY

AGROLIFE SCIENTIFIC JOURNAL, vol.5, no.2, pp.9-14, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Effects of different shrubby rangeland reclamation practices on some of soil characteristics (Meralarda farklı ıslah işlemlerinin bazı toprak özellikleri üzerine etkisi)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences), vol.3, no.1, pp.90-97, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

HERBAGE YIELD AND QUALITY OF WHEAT STUBBLE AND SORGHUM SUDAN-GRASS PASTURES

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, vol.59, pp.374-377, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Akdeniz Çanakkale meralarının ot verimi ve kalitesi ile botanik kompozisyonu ve bazı toprak özellikleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.3, pp.99-108, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bazı Yabani Korunga Türlerinin Morfolojik ve AgronomikÖzelliklerinin İncelenmesi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.111-117, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı çalı türlerinin besinmaddesi içeriklerinin mevsimsel değişimi.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.133-141, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurak Alanlarda Yapay Mera Kurulması ve Yönetimi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.151-158, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı Çalı Türlerinin Besin Madde İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.133-141, 2014 (Other Refereed National Journals)

Gökçeada nın Çalılı Mera Ekosistemlerinde Aptesbozan Sarcopoterium Spinosum L Spach Mücadelesi

COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.1, no.1, pp.67-72, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akdeniz kuşağı çalılı meralarında otsu türlerin mineral içeriklerinin değişimi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-10, 2013 (Other Refereed National Journals)

Change of Mineral Element Content in The Common Shrubs of Mediterranean Zone Non nutrients

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.57-63, 2013 (Other Refereed National Journals)

Akdeniz Kuşağı Meralarında Otsu Türlerin Mineral İçerikleri Değişimi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-10, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Changes in soil characteristics during reclamation of shrubbery pastures of Gökçeada

Soil-Water Journal, vol.2, no.1, pp.897-904, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Change of Mineral Composition of Herbaceous Species at the Mediterranean Shrublands

Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.10, no.1, pp.1-10, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapay bir merada otlatmanın bitki örtüsü ve toprak özelliklerine etkisi

Anadolu Journal of Agrıcultural Scıences, vol.27, no.2, pp.80-88, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Mera hidrolojisi ve erozyon

Tabiat ve İnsan Dergisi, vol.1, pp.22-30, 2009 (Other Refereed National Journals)

Effects of different times on yield and yield-related traits in bread wheat grown in Çanakkale

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.81-87, 2002 (Other Refereed National Journals)

Meralarda fosfor döngüsü

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.121-129, 2002 (Other Refereed National Journals)

Buğdaygillerde büyüme ve otlatma ile ilişkisi

Türk-Koop Ekin Dergisi, vol.6, no.19, pp.52-56, 2002 (Other Refereed National Journals)

Buğdayın mera bitkisi olarak kullanımı ve önemi

Tarım ve Köy Dergisi, vol.139, pp.24-27, 2001 (Other Refereed National Journals)

Mera hayvan ilişkileri ve uygun otlatma yoğunluğu

Tarım ve Köy Dergisi, vol.139, pp.28-33, 2001 (Other Refereed National Journals)

Mera kanunu hakkında bir değerlendirme

Konya Ticaret Borsası Dergisi, no.2, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Otlakiye amacıyla kullanılabilecek baklagil ve buğdaygil yembitkileri ile bunların karışımlarının belirlenmesi

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.15-26, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kıraç şartlarda yetiştirilen bazı adi fiğ genotiplerinin morfolojik, fenolojik ve agronomik özellikleri

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.39-47, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de çayır-meraların durumu ve erozyon yönünden önemi

Ekoloji Çevre Dergisi, vol.4, no.13, pp.36-41, 1994 (Other Refereed National Journals)

Sulanan şartlarda yetiştirilen bazı adi fiğ çeşitlerinin verim ve adaptasyonu üzerine bir araştırma

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.533-545, 1994 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin Kaba Yem Üretiminde Çayır Mera ve Yem Bitkilerinin Yeri ve Önemi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.250-264, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayvan otlatılarak yabancı otlarla mücadele

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.133-141, 1993 (Other Refereed National Journals)

Mera ekosistemlerinde azot döngüsü

Ekoloji Çevre Dergisi, vol.7, pp.3-9, 1993 (Other Refereed National Journals)

Yükseklik, eğim ve yöneyin mera vejetasyonuna etkileri

Doğu Anadolu Tar. Arş. Ens. Yay, vol.13, pp.33, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Mera idaresinde bitki hayvan ilişkileri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.185-201, 1993 (Other Refereed National Journals)

Erzurum’da çayır-mera ve yem bitkilerinin problemleri ve çözüm yolları

Doğu Anadolu Tarımsal Araş. Enst. Yay, vol.11, pp.60, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Alpin meralar: ekolojisi, vejetasyon yapısı ve önemi

Tarımda Kaynak Dergisi, vol.2, pp.43-47, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Gübreleme, sulama ve otlatma uygulamalarının Erzurum Ovasındaki çayırların kimyasal ve botanik kompozisyonlarına etkileri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.7-24, 1990 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Doğu Anadolu’da çayır-mera araştırmaları

TOK Bakanlığı Dergisi, vol.51, pp.17-18, 1990 (Other Refereed National Journals)

Sonbahar ve ilkbaharda uygulanan azotlu gübrelerin otlak ayrığı (Agropyron cristatum)’nın tohum verimi ve verim unsurlarına etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.58-77, 1989 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Gübreleme, sulama ve otlatma uygulamalarının Erzurum Ovasındaki çayırların kuru ot ve ham protein verimlerine etkileri

Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, vol.13, pp.1002-1020, 1989 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çayır ve meraların erken otlatılması

Ziraat Mühendisliği Dergisi, vol.224, pp.8-11, 1989 (Other Refereed National Journals)

Sonbahar ve ilkbaharda uygulanan azotlu gübrelerin mavi ayrık (Agropyron intermedium)’ın tohum verimi ve verim unsurlarına etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.101-122, 1989 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Gübre ve herbisit uygulamalarının çayırların ot ve ham protein verimleri ile botanik kompozisyonlarına etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.59-79, 1989 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yakmanın mera topraklarına etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.229-234, 1988 (Other Refereed National Journals)

Çayır ve mera ıslahında yakmanın önemi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.149-155, 1987 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farklı Yükseklik ve Sıklıkta Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ile Tane Verimi ve Kalitesine Etkileri

Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2019

Farklı Biçim Yükseklikleri ve Sayısının Tritikalenin Ot ve Tohum Verimi ile Tanenin Besin Maddesi İçeriğine Etkileri

Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2019

Effects Of Different Stubble Heights And Number Of Harvesting On Yield And Quality Of Oat Hay

ICAFOF 2017 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.272

Effects Of Mixing Ratios Of Hungarian VetchCereal Mixtures On Soil Properties

ICAFOF 2017 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.273

The behavior of Karacabey Merino sheep freely grazed on different pasture types throughout the year

10. International Animal Science Conference, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, pp.172-174

Çalılı alanların önemi ve meraya kazandırılması

Türkiye’xxde tarım ürünleri ve yem bitkileri üretiminin durumu sorunları ve çözüm yolları çalıştayı, Muş, Turkey, 9 - 10 November 2018, vol.1, pp.38-54

Comparison of soil seed stocks of improved and natural rangelands

International scientific and practical conference “Bulgaria of regions”, Plovidov, Bulgaria, 19 - 21 October 2018, pp.62 Sustainable Development

Effects of Different Chelated and Compost Fertilizer Doses onDigestion and Energy Values of Rangelands Hay

International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Budva, Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.68 Sustainable Development

Effects of Different Ratios of Hungarian Vetch with CerealCrop Mixtures on Hay Yield and Quality

International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Budva, Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.39

The Effects of Different Herbicides and their Application Seasons on Controlling of Asphodelus aestivus

International Agricultural Exhibition AGRA 2018 BioAgra - Trade Exhibition of Organic Farming, Plovdiv, Bulgaria, 23 February 2018

Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal CropMixtures on Hay Nutrient Value

International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Budva, Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.38

Determine the Effects of Different Herbicides and Their Doses on Tuber Development of Asphodelus aestivus

International Agricultural Exhibition AGRA 2018 BioAgra - Trade Exhibition of Organic Farming, Plovdiv, Bulgaria, 23 February 2018

The changes of live weight of Gökçeada sheep freely grazed on Gökçeada island (Turkey) rangeland reclaimed by different methods

International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, Serbia And Montenegro, 5 - 08 September 2018, vol.1, pp.149

Effects of Some Herbicides on Upper and Subsoil Development of Asphodelus aestivus Brot. According to Different Dose and Seasonal Applications

International Conference on Science and Technology (ICONST), Prizren, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.69

Influence of a Plant Growth-Promoting Rhizobacteria onBirdsfoot Trefoil Growth

International Conference on Science and Technology - ICONST2018, Prizren, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.377-383

Effects of Different Doses of Organo Mineral and Composite Fertilizer Application on Herbage Yield and Quality of Rangelands

International Conference on Agricultural Science and Business (ICASAB), Stara Zagora, Bulgaria, 10 - 12 May 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Effects of the Mixtures of Hairy Vetch and Hungarian Vetch with Italian Ryegrass on Upper and Subsoil Development

International Conference on Agricultural Science and Business (ICASAB), Stara-Zagora, Bulgaria, 10 - 12 May 2018, pp.39

Effects of Different Doses of Organo Mineral and Composite Fertilizer Application on Herbage Yield and Quality of Rangelands

International Conference on Agricultural Science and Business (ICASAB), Stara-Zagora, Bulgaria, 10 - 12 May 2018, pp.39 Sustainable Development

Evaluation of Phenolic and Carotenoid Content of Turf Grass Clippings

Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions, Plovdiv, Bulgaria, 27 - 28 October 2017, pp.389-390

Evaluation of Phenolic and Carotenoid Content of Turf Glass Clippings

Jubilee International Scientific Conference Bulgari of Regions, Plovdiv, Bulgaria, 27 - 28 October 2017, pp.289-290

Çanakkale İli Mera Hayvancılığının Yapısı: Çan Örneği

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Turkey, 14 - 15 December 2017

Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği ve Yem Bezelyesinin Gelişimine Etkileri

Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 15 September 2017

Faklı Yerel Bakla Populasyonlarının Verim ve Bakla Özellikleri Bakımından Tanımlanması

Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 15 September 2017

The Effects of Different Herbicides and their Doses on the Control of Summer Asphodel (Asphodelus aestivus Brot.)

12th Field Crops Congress, Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.261-265

Seasonal Variation of the Nutrient Contents of Sarcopoterium spinosum (L.)Spach

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, vol.1, pp.153-159

Fertility Traits of Karacabey Merino Ewes Grazed on Wheat Stubble And Sorghum Sudan-grass Pastures at Mating Period

8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, Serbia And Montenegro, 6 - 08 September 2017

Fertility traits of Karacabey Merino Ewes Grazed on Wheat Stubble and Sorghum Sudan grass Pature at Mating Period

8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, Serbia, 6 - 08 September 2017, vol.1, pp.102-10

Comparison of Some Characteristics of Different Vegetation Measurement Methods in Çanakkale Rangelands

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, vol.1, pp.236-250

THE FEATURES OF TURF VARIETIES COMMONLY USED IN LANDSCAPE AREAS

Agriculture and Food 2017, 5th International Conference, 20 - 24 June 2017

EFFECTS OF DIFFERENT DOSES AND TYPES OF FERTILIZERS ON GRAZING TIME AND RANGELAND QUALITY

5th International Conference on Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, Romania, 9 - 10 June 2016, pp.50

Variation of nutritional values in leaves and stalks of different maize genotypes having high protein and high oil during vegetation

5th International Conference on Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bucharest, Romania, 9 - 10 June 2016, vol.10, pp.18-25 identifier

Aptesbozan Kaplı Gökçeada Meralarının Islah Edilebilme İmkanları

11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, vol.1, pp.267

Farklı Gübre Çeşit ve Dozlarının Otlatma Zamanı ve Mera Kalitesine Etkileri

11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, vol.1, pp.102 Sustainable Development

Effects of Fertilization on Mineral Element Contents of Pasture Forage

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Kyrgyzstan, 1 - 03 October 2013, vol.2, pp.51-58

Changes in Soil Characteristics during Reclamation of Shrubbery Pastures of Gökçeada

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kyrgyzstan, 1 - 03 October 2013, vol.2, pp.897-904

Otlanan bazı çalı türlerinin çoğaltılma yolları

Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 September 2013, pp.93-100

Seasonal change of the mineral concentrations of gall oak Quercus infectoria and Christ s thorn Paliurus spina christi

14th Meeting of the Fao-Ciheam Sub-Network On Mediterranean Pastures and Fodder Crops “New approaches for grassland research in a context of climate and socio-economic changes”, 3 - 06 October 2012, pp.355-359

Çanakkale de Otlatma Alanlarının Hayvancılıktaki Önemi

Çanakkale Tarımının Geçmişi, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 January 2011

Keçi yetiştiriciliğinde Akdeniz kuşağı herdem yeşil çalılarının önemi

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.1726-1731

Effects of presowing treatments on germination of seeds of Onobrychis species

4th Annual International Symposium on Agriculture, Athens, Greece, 18 - 21 July 2011 Sustainable Development

Türklerde bozkır kültürü ve mera hayvancılığı

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007

Plant diversity and sustainable use of grasslands in Çanakkale Turkey and their role in erosion control

International Conference on Environment: Survival and Sustainability. Nicosia- Northern Cyprus., 19 - 24 February 2007, pp.85

Mera tipi ve otlatma yoğunluğunun süt keçilerinde verim özellikleri üzerindeki etkileri

Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 27 May 2005, vol.1, pp.102-107

Mera tipi ve otlatma yoğunluğunun süt keçilerinde verim özellikleri üzerine etkileri

Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 May 2005, vol.1, no.1, pp.207-212 Creative Commons License

Comparison of commonly used determination methods of rangeland condition in the world and a suggestion for Turkey

Turkey V. Field Crops Congress, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, vol.1, pp.36-42

Farklı dönemlerde ortaya çıkan kuraklığın mera bitki örtüsünün bazı özelliklerine etkisi

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 17 - 21 September 2001, vol.3, pp.43-48

Çanakkale’nin sürülüp terk edilen çalılı meralarında yeniden bitki gelişimi

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 17 - 21 September 2001, vol.1, pp.13-18

Sustainable and higher hay and crude protein yield of tall fescue in pure and binary stands with red clover in relation to N fertilisation

Int. Occasional Symposium of the European Grassland Federation, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, Pleven, Bulgaria, 26 - 28 May 2003

Mera durumu tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin mukayesesi ve Türkiye için bir öneri

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 17 - 19 June 1999, vol.1, pp.13-17

Bazı adi fiğ Vicia sativa L hat ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarına adaptasyonu üzerine bir çalışma

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 17 - 19 June 1999, vol.1, pp.675-678

Doğu Anadolu’da yapılan çayır ve mera çalışmalarının pratiğe aktarılması

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Turkey, 14 - 18 September 1998, vol.1, pp.419-428

Bazı adi fiğ (Vicia sativa) hat ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarına adaptasyonu üzerine bir araştırma

Türkiye 3. Çayır, Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 17 - 19 June 1996, vol.1, pp.674

Palandöken dağları mera vejetasyonlarında yer alan bitkilerin önemli bazı özellikleri

Türkiye 3. Çayır, Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 17 - 19 June 1996, vol.1, pp.107-114 Sustainable Development

Doğu Anadolu Bölgesinde tarımsal yapı

Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 17 - 19 April 1996, vol.1, pp.22-31

A research on the adaptation of some common vetch Vicia sativa lines and cultivars under the irrigated conditions of Erzurum

IN: The Proceedings of Turkey the third National Pasture and Forage Crops Congress., Erzurum, Turkey, 17 - 19 June 1996, pp.674-678

Sürülen meralarda bitki örtüsü - toprak ilişkisi

Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 May 1996, vol.1, pp.336-344 Sustainable Development

Doğu Anadolu’da hayvancılığın gelişmesinde model arayışları

Atatürk Üni. Ziraat Fak. ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Paneli, Erzurum, Turkey, 09 December 1994, vol.1, pp.64

Farklı sıra aralıkları ve anız yüksekliklerinin domuz ayrığının tohum verimine etkileri

Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.3, pp.136-139

Farklı miktar ve zamanlarda verilen azotun domuz ayrığının tohum verimine etkileri

Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.3, pp.128-131

Meralarda tohumlama

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır-Mera Yembitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Eğitim Semineri, Erzurum, Turkey, 20 - 22 February 1991, vol.1, pp.16-30

Otlatma kapasitesi ve otlatma sistemleri

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır-Mera Yembitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Eğitim Semineri, Erzurum, Turkey, 20 - 22 February 1991, vol.1, pp.31-52

Mera ıslahı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır-Mera Yembitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Eğitim Semineri, Erzurum, Turkey, 20 - 22 February 1991, vol.1, pp.1-15

Çayır ve meralarda suni tohumlama

Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 30 May - 03 June 1988

Çayır ve meralarda yabancı ot mücadelesi

Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 30 May - 03 June 1988

Doğu Anadolu gerçek hayvancılık potansiyeli, yem kaynakları ve kullanım olanakları

Doğu Anadolu Bölgesi Hayvan Yetiştiriciliği, Islahı ve Sorunları Seminer Bildirileri, Erzurum, Turkey, 12 - 13 January 1981

Books & Book Chapters