Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabiliim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Dönüştürücü Öğrenme Kuramı Açısından Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Uygulamaları

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabiliim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English