Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yöneticilerin Gözünden Türkiye’de Çevrimiçi Uzaktan Lisansüstü Eğitim

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.1216-1238, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social presence techniques and strategies in a blended course: student satisfaction and suggestions

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, sa.4, ss.201-217, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVRİMİÇİ ÖDEV GÖNDERME VE DÖNÜT ALMA SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KATILIM DAVRANIŞLARI

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.9, sa.1, ss.206-229, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Roles of Technology in the Classroom According To Teacher, Student and School Administrator: Who Wants Technology in the Classroom and Why?

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.6, sa.3, ss.246-266, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Teknoloji entegrasyonu için gerçekleştirilen bir mesleki gelişimin kara kutusunun incelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.759-777, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New Barriers to Technology Integration

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.72, ss.147-165, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FACTORS MOTIVATING PRESERVICE TEACHERS FOR ONLINE LEARNING WITHIN THE CONTEXT OF ARCS MOTIVATION MODEL

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.16, sa.2, ss.56-68, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Student experience in blog use for supplementary purposes in courses

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.12, sa.3, ss.78-96, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Review of the book “Educational Technology in Practice: Research and Practical Case Studies from the Field”

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.11, sa.4, ss.216-218, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

TÜRKİYE’DEKİ ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.4

Çevrimiçi Öğrenenler İçin Örnek Bir Etkileşimli E-Kitap Tasarımı

Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.4, ss.463-470

Türkiye’deki Çevrimiçi Uzaktan Lisansüstü Eğitim Hakkında Uzman Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.4, ss.455-462

ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİNMETAFORİK ALGILAR

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 26 - 28 Ekim 2018

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENENLER İÇİN ÖRNEK BİR ETKİLEŞİMLİE-KİTAP TASA

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.4

ÖĞRENME NESNELERİNİN İNTERNETİ

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, cilt.1, ss.113

Teknoloji entegrasyonu için gerçekleştirilen bir mesleki gelişimin kara kutusunun incelenmesi [Makale yapılmıştır]

10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Facebook gruplarında öğrenci, öğretmen ve veli etkileşimi: Beş yıllık bir deneyim

8th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

TRANSFORMATION INDICATORS OF PRESERVICE IT TEACHERS' INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES INTEGRATION

5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, İspanya, 1 - 03 Temmuz 2013, ss.1808-1810 identifier

WHAT MOTIVATES PRESERVICE INFORMATION TECHNOLOGY TEACHERS TO LEARN ONLINE?

5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, İspanya, 1 - 03 Temmuz 2013, ss.3135-3137 identifier

Öğretmen adaylarının öğretmenlik bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Evaluation of the student workbook in terms of purpose of use of pictures.

International Conference on Computational and Information Science, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijital Hikâye ve Öğrenme

Dijital Medya ve Öğrenme, A. Kuzu E.B. Kuzu Demir, Editör, Pegem Akademi Yayıncılı, Ankara, ss.25-46, 2020

İletişim ve İşbirliği Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.381-398, 2018