Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SHRIMP FISHERIES IN THE SEA OF MARMARA

SEA OF MARMARA: MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, cilt.42, ss.669-683, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ELASMOBRANCHS OF THE SEA OF MARMARA: CATCH, BIODIVERSITY AND CONSERVATION

SEA OF MARMARA: MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, cilt.42, ss.644-654, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Histological development of digestive tract in discus, Symphysodon spp. larvae

AQUACULTURE INTERNATIONAL, cilt.18, sa.4, ss.589-601, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The General Profile of Aquarium Sector in Istanbul (Turkey)

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, sa.23, ss.2973-2978, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The performance of a small-scale, high-density, continuous system for culturing the rotifer Brachionus plicatilis

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.34, sa.2, ss.187-195, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The evaluation of spray-dried microalgae in diets for juvenile Manila clam, Tapes philippinarum

JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH, cilt.24, sa.4, ss.1061-1065, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lipid spray beads for delivery of riboflavin to first-feeding fish larvae

AQUACULTURE, cilt.233, ss.477-493, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Occurrence of Ranella olearium (Linnaeus,1758), in Saros Bay, (North East Aegean Sea, Çanakkale, Turkey)

COMU Journal of Marine Science and Fisheries, cilt.1, sa.1, ss.32-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Occurrence of a rare shark Oxynotus centrina Chondricthyes Oxynotidae from Saros Bay North Aegean Sea Turkey

Journal of Black Sea/ Mediterranean Environment, cilt.22, sa.1, ss.103-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Performance of Continuous Rotifer Brachionus Plicatilis Culture System for Ornamental Fish Production

Journal of Life Sciences, cilt.9, sa.5, ss.207-213, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Critical Field Parameters for Modeling Accumulaton of Waste Solids Derived from a Marine Cage Farm

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, ss.68-79, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Using a Modelling Software for Determining Locations of Cage Farm

4th International Conference On Sustainable Development, Atina, Yunanistan, 11 - 15 Nisan 2018

Oksijen Desteğinin Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme ve Yaşaması Üzerine Etlikleri.

International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 10 - 12 Nisan 2017, ss.88

Gerence ve Sıgacık Körfezlerinde Su ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Fitoplankton değişimleri Üzerine Olan Etkileri

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kocaeli, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2010, cilt.1, ss.16-18

Gerence Körfezi inde İzmir Bulunan Örnek Bir Ağ Kafes İşletmesinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Bilgisayar Programı Kullanılarak Modellenmesi

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Introductory Chapter: Marine Ecology – Biotic and Abiotic Interactions

Marine Ecology – Biotic and Abiotic Interactions, Muhammet TÜRKOĞLU, Umur ÖNAL, Ali İŞMEN, Editör, IntechOpen, London, ss.3-8, 2018

Elasmobranchs of the Sea of Marmara: Catch, Biodiversity andConservation

THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, , Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Turkish Marine Research Foundation), ss.644-654, 2016

Shrimp Fisheries in the Sea of Marmara

THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, , Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Turkish Marine Research Foundation), ss.669-683, 2016

CARTILAGINOUS FISHES AND FISHERIES IN THE AEGEAN SEA

THE AEGEAN SEA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, TUNCER KATAĞAN, ADNAN TOKAÇ, ŞÜKRÜ BEŞİKTEPE, BAYRAM ÖZTÜRK, Editör, TUDAV, İSTANBUL, İstanbul, ss.286-302, 2015