İletişim

Adres Bilgileri

  • Fen-Edebiyat Fak. Oda No: 228

  • Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Oda No: 228 Terzioğlu Kampüsü Çanakkale

Telefon Bilgileri