Asst. Prof.AKAN DENİZ YAZGAN


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods, Teacher Training

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

13

Citation (Scopus)

14

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

Akan Deniz YAZGAN is the son of a teacher mom and dad. He completed his Ph.D. in February 2013 at Çanakkale Onsekiz Mart University, Institute of Educational Sciences. Since 2016, he has been working as an assistant professor at the Faculty of Education, Department of Educational Programs and Faculty of Education. His PhD studies focus on media literacy and active citizenship. Post-doctoral research focuses on teacher roles / profiles, social capital, cultural capital, digital divide, news media literacy, social media literacy, thinking skills, Socratic inquiry, citizenship education, democracy education, human rights education, inequalities in education and teacher education.

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Science, Fizik, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri İle Aktif Vatandaşlığa İlişkin Demokratik Değer Düzeyleri Arasındaki İlişki

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

2007

2007

Postgraduate

İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Formal Operasyonel Düşünme Becerileri ile Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosya Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2013 - 2016

2013 - 2016

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2006 - 2013

2006 - 2013

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

Courses

Doctorate

Doctorate

Cultural Studies and Education

Postgraduate

Postgraduate

Cultural Studies and Education

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Bilgi Sosyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Öğrenme Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Kurum Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda Gözlem

Undergraduate

Undergraduate

Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Undergraduate

Undergraduate

Felsefeye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Advising Graduates (Non-Thesis)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Pilot Ortaokullarda Yürütülen 5.Sınıf Yabancı Dil Ağırlıklı Hazırlık Uygulamasının İşlevselliğinin İncelenmesi

Yazgan A. D. (Consultant)

S.Eker(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

TÜRKİYE, SİNGAPUR VE İSRAİL’DEKİ ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Yazgan A. D. (Consultant)

S.Şeker(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2010

2010

The Status of Research in Educational Administration: An Analysis of Educational Administration Journals, 1999-2007

Aypay A., ÇORUK A., Yazgan D., Kartal O., Cagatay M., Tuncer B., et al.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.10, no.39, pp.59-77, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

The Impact of Cultural Capital on the Communication Skills of Teacher Candidates

Yazgan A. D.

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), vol.13, no.1, pp.168-184, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Investigation of Teacher Roles i n Educational Practices i n t he Covid - 19 Pandemic: A Phenomenological Study

Temelli D., Kartal O. Y. , Şahin Ç., Yazgan A. D.

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, vol.11, no.2, pp.309-332, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Kültürel Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazgan A. D.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.212-231, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

DOES SKEPTICISM PREDICT NEWS MEDIA LITERACY: A STUDY ON TURKISH YOUNG ADULTS

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, vol.10, no.12, pp.70-79, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

The relationship between the levels of pre-service teachers’xx media literacy and democratic values related to active citizenship

KINCAL R. Y. , YAZGAN A. D.

Journal of Global Research in Education and Social Science, vol.10, no.1, pp.6-23, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.353-373, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Öğretmen adaylarının iletişim becerileri üzerinde kültürel sermayenin etkisi

Yazgan A. D.

13th International Congress on New Trends in Education, Türkiye, 12 - 14 May 2022, pp.61 Creative Commons License

2016

2016

The Effect of Lesson Study Approach upon Critical Thinking Skills Development An Investigation into Arabic Language Pre service Teachers

KINCAL R. Y. , YAZGAN A. D. , KARTAL O. Y.

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 14 - 16 November 2016

2014

2014

Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçimine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi

YAZGAN A. D. , KARTAL O. Y. , KINCAL R. Y.

Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (16-18 Ocak 2014), 16 - 18 January 2014, pp.795-826

2010

2010

Media literacy levels of Turkish high school students and their tendencies to media violence a descriptive study

KINCAL R. Y. , YAZGAN A. D.

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, 30 June - 02 July 2010 Sustainable Development

2008

2008

Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları

GÜVENÇ H., ÇAĞATAY Ş. M. , YAZGAN A. D. , ÇORUK A.

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.481-484

Books & Book Chapters

2019

2019

Bilgi toplumu ve yapay zeka uygulamaları çerçevesinde eğitim

Yazgan A. D.

in: Eğitim Felsefesi, Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.327-366, 2019

2019

2019

Felsefe ile ilgili temel kavramlar

Yazgan A. D.

in: Eğitim Felsefesi, Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-41, 2019

2016

2016

PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ VE TEMEL BİLEŞENLER

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D.

in: REFORM VE DEĞİŞİM BAĞLAMINDA İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI, MEHMET FATİH ÖZMANTAR, AYŞE ÖZTÜRK, ERDAL BAY, Editor, PEGEM AKADEMİ, 2016 Sustainable Development

2014

2014

Bilim Olarak Eğitimin Temelleri

Yazgan A. D.

in: Eğitim Bilimine Giriş, Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-20, 2014 Creative Commons License

2014

2014

Eğitim ve Felsefe

Yazgan A. D.

in: Eğitim Bilimine Giriş, Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.40-60, 2014 Creative Commons License

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2014 - Continues

2014 - Continues

EPÖDER Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

Member

Scientific Refereeing

August 2022

August 2022

10th International Congress on Curriculum and Instruction

Conference Paper (Abstract)

August 2022

August 2022

10th International Congress on Curriculum and Instruction

Conference Paper (Abstract)

July 2022

July 2022

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

April 2022

April 2022

African Educational Research Journal

Other Indexed Journal

February 2022

February 2022

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal

Other Indexed Journal

November 2021

November 2021

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal

Other Indexed Journal

August 2021

August 2021

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2021

August 2021

International Journal of Assessment Tools in Education

Journal Indexed in ESCI

June 2021

June 2021

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Other Indexed Journal

April 2021

April 2021

Trakya Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Trakya Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2021

January 2021

Trakya Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

Journal of Theoretical Educational Science

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

August 2018

August 2018

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2017

May 2017

Journal of Theory and Practice in Education

Other Indexed JournalCitations

Total Citations (WOS): 13

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

August-2022

August 2022

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

May-2022

May 2022

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2021

August 2021

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Announcements & Documents

cv
Other
9/6/2022