Asst. Prof.

AKAN DENİZ YAZGAN


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Biography

Akan Deniz YAZGAN is the son of a teacher mom and dad. He completed his Ph.D. in February 2013 at Çanakkale Onsekiz Mart University, Institute of Educational Sciences. Since 2016, he has been working as an assistant professor at the Faculty of Education, Department of Educational Programs and Faculty of Education. His PhD studies focus on media literacy and active citizenship. Post-doctoral research focuses on teacher roles / profiles, social capital, digital divide, news media literacy, social media literacy, Socratic inquiry, citizenship education, democracy education, human rights education, inequalities in education and teacher education.

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Eğitim Bilimleri, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Post Graduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

1995 - 2000

1995 - 2000

Under Graduate

Istanbul University, Fen Fakültesi, Fizik, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri İle Aktif Vatandaşlığa İlişkin Demokratik Değer Düzeyleri Arasındaki İlişki

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

2007

2007

Post Graduate

İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Formal Operasyonel Düşünme Becerileri ile Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosya Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2013 - 2016

2013 - 2016

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2006 - 2013

2006 - 2013

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

Courses

Under Graduate

Under Graduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Felsefesi

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Sosyolojisi

Post Graduate

Post Graduate

Bilgi Sosyolojisi

Post Graduate

Post Graduate

Öğrenme Psikolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Türk Eğitim Tarihi

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Felsefesi

Under Graduate

Under Graduate

Ölçme ve Değerlendirme

Under Graduate

Under Graduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Under Graduate

Under Graduate

Bilim Tarihi

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Bilimine Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Bilimine Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Kurum Deneyimi

Under Graduate

Under Graduate

Türk Eğitim Tarihi

Under Graduate

Under Graduate

Okullarda Gözlem

Under Graduate

Under Graduate

Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Under Graduate

Under Graduate

Felsefeye Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Bilimine Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Türk Eğitim Tarihi

Under Graduate

Under Graduate

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Under Graduate

Under Graduate

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Under Graduate

Under Graduate

Bilim Tarihi

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Bilimine Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Bilimine Giriş

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2010

2010

The Status of Research in Educational Administration: An Analysis of Educational Administration Journals, 1999-2007

Aypay A., ÇORUK A. , Yazgan D. , Kartal O., Cagatay M. , Tuncer B., et al.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.10, no.39, pp.59-77, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Kültürel Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazgan A. D.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.212-231, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2021

2021

Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazgan A. D.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.14, no.1, pp.20-37, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

An Investigation into the Relationship between Adults’ Levels of Education-Related Epistemic Freedom and Epistemic Violence

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D. , AVCI E.

International Education Studies, vol.11, no.10, pp.96-104, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

DOES SKEPTICISM PREDICT NEWS MEDIA LITERACY: A STUDY ON TURKISH YOUNG ADULTS

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, vol.10, no.12, pp.70-79, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.353-373, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

The relationship between the levels of pre-service teachers’xx media literacy and democratic values related to active citizenship

KINCAL R. Y. , YAZGAN A. D.

Journal of Global Research in Education and Social Science, vol.10, no.1, pp.6-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Investigating the relationship between media literacy levels perceptions of democracy and authoritarian personality traits of college students

YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

The International Journal of Learning, vol.16, no.4, pp.381-400, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Investigating the relationship between formal operational thinking skills and science achievement of 7th and 8th grade primary school students

YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

The International Journal of Learning, vol.16, no.4, pp.417-434, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

The Effect of Lesson Study Approach upon Critical Thinking Skills Development An Investigation into Arabic Language Pre service Teachers

KINCAL R. Y. , YAZGAN A. D. , KARTAL O. Y.

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 14 - 16 November 2016

2014

2014

Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçimine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi

YAZGAN A. D. , KARTAL O. Y. , KINCAL R. Y.

Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (16-18 Ocak 2014), 16 - 18 January 2014, pp.795-826

2010

2010

Media literacy levels of Turkish high school students and their tendencies to media violence a descriptive study

KINCAL R. Y. , YAZGAN A. D.

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, 30 June - 02 July 2010

2008

2008

Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları

GÜVENÇ H. , ÇAĞATAY Ş. M. , YAZGAN A. D. , ÇORUK A.

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.481-484

Books & Book Chapters

2019

2019

Bilgi toplumu ve yapay zeka uygulamaları çerçevesinde eğitim

Yazgan A. D.

in: Eğitim Felsefesi, Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.327-366, 2019

2019

2019

Felsefe ile ilgili temel kavramlar

Yazgan A. D.

in: Eğitim Felsefesi, Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-41, 2019

2016

2016

PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ VE TEMEL BİLEŞENLER

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D.

in: REFORM VE DEĞİŞİM BAĞLAMINDA İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI, MEHMET FATİH ÖZMANTAR, AYŞE ÖZTÜRK, ERDAL BAY, Editor, PEGEM AKADEMİ, 2016

2014

2014

Bilim Olarak Eğitimin Temelleri

Yazgan A. D.

in: Eğitim Bilimine Giriş, Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-20, 2014 Creative Commons License

2014

2014

Eğitim ve Felsefe

Yazgan A. D.

in: Eğitim Bilimine Giriş, Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.40-60, 2014 Creative Commons License

Scientific Refereeing

June 2021

June 2021

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Other Indexed Journal

April 2021

April 2021

Trakya Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Trakya Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2021

January 2021

Trakya Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

Journal of Theoretical Educational Science

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

August 2018

August 2018

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2017

May 2017

Journal of Theory and Practice in Education

Other Indexed JournalCitations

Total Citations (WOS): 12

h-index (WOS): 1

Announcements & Documents

Curriculumvitae
Other
3/1/2021