Dr.Öğr.Üyesi

AKAN DENİZ YAZGAN


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Biyografi

Akan Deniz YAZGAN, öğretmen bir anne-babanın oğludur. Doktora eğitimini Şubat 2013’te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2016 yılından beri ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Doktora çalışma konuları medya okuryazarlığı ve aktif vatandaşlık üzerine odaklanmaktadır. Doktora sonrası çalışmaları öğretmen rolleri/profilleri, sosyal sermaye, dijital bölünme, haber medyası okuryazarlığı, sosyal medya okuryazarlığı, Sokratik sorgulama, vatandaşlık eğitimi, demokrasi eğitimi, insan hakları eğitimi, eğitimde eşitsizlikler ve öğretmen yetiştirme konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Eğitim Bilimleri, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri İle Aktif Vatandaşlığa İlişkin Demokratik Değer Düzeyleri Arasındaki İlişki

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

2007

2007

Yüksek Lisans

İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Formal Operasyonel Düşünme Becerileri ile Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosya Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2006 - 2013

2006 - 2013

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Eğitim Felsefesi

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilgi Sosyolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Öğrenme Psikolojisi

Lisans

Lisans

Türk Eğitim Tarihi

Lisans

Lisans

Eğitim Felsefesi

Lisans

Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Bilim Tarihi

Lisans

Lisans

Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Kurum Deneyimi

Lisans

Lisans

Türk Eğitim Tarihi

Lisans

Lisans

Okullarda Gözlem

Lisans

Lisans

Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Lisans

Lisans

Felsefeye Giriş

Lisans

Lisans

Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Türk Eğitim Tarihi

Lisans

Lisans

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Lisans

Lisans

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Lisans

Lisans

Bilim Tarihi

Lisans

Lisans

Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Eğitim Bilimine Giriş

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

The Status of Research in Educational Administration: An Analysis of Educational Administration Journals, 1999-2007

Aypay A., ÇORUK A. , Yazgan D. , Kartal O., Cagatay M., Tuncer B., et al.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.10, sa.39, ss.59-77, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazgan A. D.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.20-37, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2021

2021

Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Kültürel Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazgan A. D.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.212-231, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

An Investigation into the Relationship between Adults’ Levels of Education-Related Epistemic Freedom and Epistemic Violence

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D. , AVCI E.

International Education Studies, cilt.11, sa.10, ss.96-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

DOES SKEPTICISM PREDICT NEWS MEDIA LITERACY: A STUDY ON TURKISH YOUNG ADULTS

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, cilt.10, sa.12, ss.70-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.353-373, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The relationship between the levels of pre-service teachers’xx media literacy and democratic values related to active citizenship

KINCAL R. Y. , YAZGAN A. D.

Journal of Global Research in Education and Social Science, cilt.10, sa.1, ss.6-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Investigating the relationship between media literacy levels perceptions of democracy and authoritarian personality traits of college students

YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

The International Journal of Learning, cilt.16, sa.4, ss.381-400, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Investigating the relationship between formal operational thinking skills and science achievement of 7th and 8th grade primary school students

YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

The International Journal of Learning, cilt.16, sa.4, ss.417-434, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

The Effect of Lesson Study Approach upon Critical Thinking Skills Development An Investigation into Arabic Language Pre service Teachers

KINCAL R. Y. , YAZGAN A. D. , KARTAL O. Y.

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 14 - 16 Kasım 2016

2014

2014

Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçimine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi

YAZGAN A. D. , KARTAL O. Y. , KINCAL R. Y.

Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (16-18 Ocak 2014), 16 - 18 Ocak 2014, ss.795-826

2010

2010

Media literacy levels of Turkish high school students and their tendencies to media violence a descriptive study

KINCAL R. Y. , YAZGAN A. D.

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010

2008

2008

Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları

GÜVENÇ H. , ÇAĞATAY Ş. M. , YAZGAN A. D. , ÇORUK A.

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.481-484

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ VE TEMEL BİLEŞENLER

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D.

REFORM VE DEĞİŞİM BAĞLAMINDA İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI, MEHMET FATİH ÖZMANTAR, AYŞE ÖZTÜRK, ERDAL BAY, Editör, PEGEM AKADEMİ, 2016

2016

2016

Program Geliştirme Süreci ve Temel Bileşenler

KARTAL O. Y. , YAZGAN A. D.

Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları, Mehmet Fatih Özmantar, Ayşe Öztürk, Erdal Bay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-29, 2016

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2021

Nisan 2021

Trakya Eğitim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2021

Mart 2021

Trakya Eğitim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2021

Ocak 2021

Trakya Eğitim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2020

Ekim 2020

Journal of Theoretical Educational Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Journal of Theory and Practice in Education

Diğer İndekslerce Taranan DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 11

h-indeksi (WOS): 1

Duyurular & Dokümanlar

Curriculumvitae
Diğer
1.03.2021