Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2005 Tıpta Uzmanlık

  Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Anabilimdalı, Türkiye

 • 1987 - 1989 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1983 - 1987 Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Tıpta Uzmanlık

  Koroner Arter Hastalıklarında Leptin ve Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Gen Polimorfizmi

  Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Ad.

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012IV.Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Moleküler Kanser Araştırma Derneği Prof. Dr. M.Mete Cengiz Kültür Merkezi/ Uludağ Üniversitesi

 • 2012Araştırma Projesi Hazırlama ve Yazma Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tübitak Proje Etkinliklerini Destekleme Proğramı Tübitak-Uludağ Ü.

 • 2012Visiting Assistant Prof. Exp.Therapeutics Dep.

  Sağlık ve Tıp , The Unıversity of Texas MD Anderson Cancer Center

 • 20122012 Annual Meeting and Clinical Laboratory Exposition

  Sağlık ve Tıp , AACC(American Association for Clinical Chemistry) Los Angeles, California

 • 2011Probleme dayalı Öğrenim(PDÖ) Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Onsekizmart Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans ve PDÖ Salonları, Çanakkale

 • 2011Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,İzmir.

 • 2011"Laboratuvar Gereksinimlerinin Karşılanma Süreçleri Kursu''

  Sağlık ve Tıp , Türk Klinik Biyokimya Derneği Sürekli Mesleki Gelişim Okulu , Edirne .

 • 2011VII. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Dalaman/Muğla

 • 2011Kütle Spektrometrisi; Tandem MS Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği ,Dalaman/Muğla

 • 2011Kanser Biyolojisinde Güncel Konular Teorik Kurs

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüİ zmir

 • 2011XI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Klinik Biyokimya Derneği ,Antalya-Belek.

 • 2010XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Biyokimya Derneği ,Eskişehir

 • 2010Prokaryotik ve Ökaryotik Hücrelere Gen Aktarımı Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Biyokimya Derneği ,Eskişehir

 • 2010VI. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği , Çeşme, İzmir

 • 2010XVIII. Hekimler ve Eczacılar İçin Fitoterapi Kursu 15 Nisan-27 Mayıs 2010

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognazi Anabilim Dalı Bornova, İzmir

 • 201012th Bergmeyer Conference Novell Biomarkers: From Discovery to Clinical ApplicationI

  Sağlık ve Tıp , IFCC, Garmisch-Partenkirchen, Germany

 • 2010II.Eğiticilerin Eğitimi Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Tıp Fakültesi ,ÇOMÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Çanakkale

 • 2009XXI.Ulusal Biyokimya Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Biyokimya Derneği, İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

 • 200934th.FEBS Congress

  Sağlık ve Tıp , FEBS , Prague, Czech Republic, Prague Congress Centre

 • 2009IFCC - EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

  Sağlık ve Tıp , IFCC - EFCC Innsbruck Congress Centre - Innsbruck - Austria

 • 2009V. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Uludağ/Bursa

 • 2008XX. Ulusal Biyokimya Kongresi.

  Sağlık ve Tıp , Türk Biyokimya Derneği ,Nevşehir/Kapodokya

 • 2008Conventional and Confocal Microscoby Course

  Sağlık ve Tıp , Kocaeli Ü.Tıp Fakültesi Kök Hücre Ve Gen Tedavi Araştırma Ve Uygulama Merkezi-Kousem Kocaeli

 • 2008Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu

  Sağlık ve Tıp , Kocaeli Ü.Tıp Fakültesi Kök Hücre ve Gen Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi- Kousem, Kocaeli

 • 2008II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Uludağ Ü. Tıp Fak. Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD.Bursa

 • 20081.Tıbbi Jeoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)

  Sağlık ve Tıp , Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara

 • 2008Elektroforez Kursu.

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya AD, İstanbul

 • 2008Tıbbi Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi (Olguya Dayalı)

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir

 • 2007ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ölçme-Değerlendirme Kursu,

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD İşbirliğiyle ,Çanakkale.

 • 2007ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ölçme-Değerlendirme Kursu,

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD İşbirliğiyle ,Çanakkale.,

 • 2007''DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi'' Kursu,

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,İzmir.

 • 200631st FEBS Congress 2006,

  Sağlık ve Tıp , FEBS (Federation of the Societies of Biochemistry and Molecular Biology ) ,Istanbul

 • 2006International Workshop on Radiation Damage to DNA”

  Sağlık ve Tıp , NIH, Antalya

 • 2006Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Diyarbakır Valiliği Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır .

 • 200510. Pratisyen Hekimlik Kongresi,

  Sağlık ve Tıp , Pratisyen Hekimlik Derneği , Antalya.

 • 2005Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 3. Kongresi,

  Sağlık ve Tıp , Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Lara, Antalya

 • 2005XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine,

  Sağlık ve Tıp , XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, Istanbul, Turkey

 • 200519. Ulusal Biyokimya Kongresi,

  Sağlık ve Tıp , Türk Biyokimya Derneği Antalya

 • 2004II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,

  Sağlık ve Tıp , Türk Veteriner Biyokimya Derneği ,Elazığ

 • 2004Deney Hayvanlarının Biyolojik Araştırmalarda Kullanılması Kursu,

  Sağlık ve Tıp , DÜSAM ( Dicle Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ),Diyarbakır

 • 200418.Ulusal Biyokimya Kongresi,

  Sağlık ve Tıp , Türk Biyokimya Derneği ,Trabzon

 • 2004Anormal Hemoglobinler ve Talasemi Eğitimi,

  Sağlık ve Tıp , Çukurova Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya AD,Diyarbakır

 • 200313th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders, Kuşadası, İzmir

  Sağlık ve Tıp , BCLF ,Kuşadası, İzmir

 • 2003Kalıtsal Hastalıklara Moleküler Tıp açısından Bakış Sempozyumu,

  Sağlık ve Tıp , Fırat Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya AD. Elazığ

 • 2003Tanıda Moleküler Tıp Sempozyumu,

  Sağlık ve Tıp , Dicle Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD. Diyarbakır

 • 2002Bilimsel Araştırmalarda Biyoistatistik Prensip ve Yöntemlerinin Bilinçli Kullanımı,

  Sağlık ve Tıp , Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Diyarbakır

 • 2002Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu,

  Sağlık ve Tıp , Uludağ Ü.Tıp Fak.Biyokimya AD. Bursa

 • 2002Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu,

  Sağlık ve Tıp , Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, Bursa

 • 200217. Ulusal Biyokimya Kongresi,

  Sağlık ve Tıp , Türk Biyokimya Derneği ODTÜ, Ankara

 • 2002Moleküler Tanı ve Uygulama Yaz Okulu,

  Sağlık ve Tıp , Moleküler Tanı ve Uygulama Yaz Okulu, İzmir

 • 2002I.Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi Adana

  Sağlık ve Tıp , Çukurova Ü. Tıp Fak. Biyokimya AD. Adana

 • 2001II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Klinik Biyokimya Derneği , Kuşadası, İzmir

 • 2001İkibinli yıllarda Biyokimya Eğitimi II, Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu,

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

 • 2001Klinik Laboratuarda Standartizasyon ve Kalite Güvencesi Kursu,

  Sağlık ve Tıp , Türk Biyokimya Derneği , Elazığ

 • 2000Neonatal Resusitasyon Kursu,

  Sağlık ve Tıp , Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Aydın

 • 199914. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi,

  Sağlık ve Tıp , Türk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği , Kiriş- Antalya

 • 1999Lipid Clinic Training Program, İzmir

  Sağlık ve Tıp , The Gladstone Research Laboratories San Francisco USA

 • 1994Mesleki Eğitim Semineri,

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 19923.Ulusal Perinatoloji Kongresi,

  Sağlık ve Tıp , 3.Ulusal Perinatoloji Kongresi Bursa

 • 1991RİA Uygulama Kursu,

  Sağlık ve Tıp , Balıkesir AÇSAP Eğitim Merkezi