Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2015 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  DOÇENTLİK SINAVI

 • Nisan 2015 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  dOÇENTLİK SINAVI

 • Nisan 2015 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  DOÇENTLİK SINAVI

 • Mayıs 2009 Doçentlik Sınavı

  Trakya üni.Tıp fakültesi

  doçentlik jurisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2005 - Devam Ediyor The Eurasian Journal of Medicine

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2005 - Devam Ediyor Nobel Medicus

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2000 - Devam Ediyor Solunum Hastalıkları

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2000 - Devam Ediyor Türkiye Klinikleri

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2000 - Devam Ediyor solunum

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2000 - Devam Ediyor İzmir göğüs hastanesi dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 1995 - Devam Ediyor Toraks dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 1995 - Devam Ediyor Akciğer arşivi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2006 - Devam Ediyor Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 1995 - Devam Ediyor European Respiratory society

  Üye

 • 1995 - Devam Ediyor Türk Toraks derneği

  Üye

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2012 - Devam Ediyor TC.sağlık bakanlığı-İl Halk sağlığı müdürlüğü-Asbest kontrol programı

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi/, Dahili Tıp Bilimleri, Türkiye

 • 2012 - Devam Ediyor Boehringer ingelheim A.Ş.

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi/, Dahili Tıp Bilimleri, Türkiye

 • 2012 - Devam Ediyor AStra-Zeneca

  Diğer

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi/, Dahili Tıp Bilimleri, Türkiye

 • 2011 - Devam Ediyor TC.sağlık bakanlığı-İl Halk sağlığı müdürlüğü-Kronik Hava yolu hastalıkları kontrol programı

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi/, Dahili Tıp Bilimleri, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2011 - Devam Ediyor TÜSAD Çalışma grupları

  www.solunum.org.tr

  Türkiye solunum Araştırmaları Derneği, Turkey

 • 2006 - Devam Ediyor KOAH çalışma grubu

  www.solunum.org.tr

  Türkiye solunum Araştırmaları Derneği, Turkey