Scientific Activities

Jury Memberships

 • September 2015 Associate Professor Exam

  ÜAK

  DOÇENTLİK SINAVI

 • April 2015 Associate Professor Exam

  ÜAK

  dOÇENTLİK SINAVI

 • April 2015 Associate Professor Exam

  ÜAK

  DOÇENTLİK SINAVI

 • May 2009 Associate Professor Exam

  Trakya üni.Tıp fakültesi

  doçentlik jurisi

Activities in Scientific Journals

 • 2005 - Continues Nobel Medicus

  Advisory Committee Member

 • 2005 - Continues The Eurasian Journal of Medicine

  Evaluation Committee Member

 • 2000 - Continues solunum

  Evaluation Committee Member

 • 2000 - Continues Solunum Hastalıkları

  Evaluation Committee Member

 • 2000 - Continues Türkiye Klinikleri

  Evaluation Committee Member

 • 2000 - Continues İzmir göğüs hastanesi dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 1995 - Continues Toraks dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 1995 - Continues Akciğer arşivi

  Evaluation Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2006 - Continues Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

  Board Member

 • 1995 - Continues Türk Toraks derneği

  Member

 • 1995 - Continues European Respiratory society

  Member

Scientific Consultations

 • 2012 - Continues TC.sağlık bakanlığı-İl Halk sağlığı müdürlüğü-Asbest kontrol programı

  Scientific Consultancy

  Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi/, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2012 - Continues Boehringer ingelheim A.Ş.

  Project Consultancy

  Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi/, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2012 - Continues AStra-Zeneca

  Other

  Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi/, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2011 - Continues TC.sağlık bakanlığı-İl Halk sağlığı müdürlüğü-Kronik Hava yolu hastalıkları kontrol programı

  Scientific Consultancy

  Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi/, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 2011 - Continues TÜSAD Çalışma grupları

  www.solunum.org.tr

  Türkiye solunum Araştırmaları Derneği, Turkey

 • 2006 - Continues KOAH çalışma grubu

  www.solunum.org.tr

  Türkiye solunum Araştırmaları Derneği, Turkey