Education Information

Education Information

  • 1998 - 2003 Expertise In Medicine

    Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji, Turkey

Dissertations

  • 2003 Expertise In Medicine

    Ratlarda tek taraflı kavernöz sinir kesisi sonrası kavernöz dokuda meydana gelen biyokimyasal değişiklikler

    Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji