Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is cognitive processing affected in adults with hypospadias?: P300 study

OPEN MEDICINE, cilt.10, sa.1, ss.359-363, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association between serum inhibin-B levels and coronary artery disease in aging males

ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE, cilt.9, sa.5, ss.796-801, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Disorders of sex development

REVISTA INTERNACIONAL DE ANDROLOGIA, cilt.11, sa.3, ss.100-106, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Combined point mutations in codon 12 and 13 of KRAS oncogene in prostate carcinomas

MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, cilt.39, sa.2, ss.1595-1599, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Role of twinkling artifact in characterization of urinary calculi

ACTAS UROLOGICAS ESPANOLAS, cilt.35, sa.7, ss.396-402, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Unexpected severe hepatotoxicity of ciprofloxacine: two case reports

DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.34, sa.2, ss.189-191, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effect of decorin on acute ischaemia-reperfusion injury in the rat kidney

ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE, cilt.7, sa.2, ss.211-216, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ORGAN DONATION AWARENESS

Journal of Scientific Perspectives, cilt.3, sa.1, ss.59-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of Biofeedback Therapy in Adult Patients with Enuresis

Yeni Üroloji Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.30-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enurezisli erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin etkinliği

Yeni Üroloji Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.30-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testis tümörü rolünde bir brusella epididmorşiti

Dokuz Eylül Tıp Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biofeedback in the Treatment of Nocturnal Enuresis: May Be an Alternative Method of Treatment?

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, sa.5, ss.604-607, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Post Operative Effects Anesthesia

Journal of Anesthesia & Clinical Research, cilt.4, sa.2, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postoperative pain in children

J Anesth Clin Res, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrograd intrarenal cerrahi uygulama tekniği klinik sonuçlar ve ipuçları

AVRASYA ÜROONKOLOLİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostat Biyopsisi Endikasyon ve Kontrendikasyonlar

TÜRK ÜROLOJİ SEMİNERLERİ DERGİSİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Squamous cell carcinoma caused by neglected giant bladder diverticulum stone

Central European Journal of Urolog, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HUMAN OS PENİS

Central European Journal of Urology, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostatic malacoplakia report of two cases and review of the literature

Balkan Military Medical Review, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Long term results of pubovaginal sling

Gülhane Tıp Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Results of the anti incontinence surgery in female patients

Gulhane Medical Journal, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2 CM DEN BÜYÜK ÜRİK ASİT TAŞLARINDA ORAL KEMOLİZ

CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEV ÜRETRA TAŞI BİR OLGU SUNUMU

CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PSOAS APSESİ

CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ORGAN DONATİON

2.İNTERNATİONAL CONGRESS ON AWARANESS, 17 - 20 Aralık 2018

POSTERİOR ÜRETRA RÜPTÜRÜ

ULUSLARARASI KATLIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

MESANENİN BÜYÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMUI

ULUSLARASI KATLIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ 2018, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

ENUREZİS SAPTANAN ERİŞKİN HASTALARDA BİOFEEDBACK TEDAVİSİNİN SONUÇLARI

ULUSLARASI KATILIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

Böbrek Nakil Merkezimiz İlk sonuçlar

ULUSLARASI KATLIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

Marjinal Donör Sonuçlarımız

ulusal nefroloji kongresi, Türkiye, 03 Ekim 2018

Genital Herpes

Ürolojik Cerrahi Derneği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 Aralık 2017

Ürolog gözüyle organ nakli merkezi kurulumu

Ürolojik Cerrahi Sempozyumu, Türkiye, 19 Kasım 2017

At nalı böbrekte transplantasyon

34. ULUSAL NEFROLOJi, HiPERTANSiYON,DiYALiZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESi, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

Kılavuzlar eşliğinde Peyronie hastalığında cerrahi olmayan tedavi yöntemler

Ürolojik Cerrahi Derneği kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

Effects of alpha blocker agents used to treat benign prostatic hypertrophy on endothelial functions and metabolic parameters

7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in Association with TCT Mediterranean, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Mart 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Üremeyi Etkileyen Genital Anomaliler

Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, Ramazan Aşçı, Selahittin Çayan, Fikret Erdemir, İrfan Orhan, Önder Yaman, Mustafa Faruk Usta, Muammer Kendirci, Oğuz Ekmekçioğlu, Ateş Kadıoğlu, Editör, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.11-20, 2013